Kostnader vid inköpa av bostad

Den totala kostnaden för inköp av lägenhet i Spanien består utöver priset av fastigheten, av en överlåtelse skatt, samt en Asesoria- eller advokatarvode samt andra möjliga kostnader. Mäklararvodet ingår i allmänhet i köpeskillingen för lägenheten som betalas av försäljaren.
 
När det gäller fastigheter i Spanien, skall man räkna med en tilläggskostnad som är c.12 - 15% av bostadspriset. Noggrannare beskrivning av kostnaderna, se nedan.  Vi vill påpeka att kostnaderna år riktvisande, som grundar sig på lagstiftningen som var i kraft 2015-2016

Överlåtelseskatten är den störta enskilda utgiften. Den är 10%. När det gäller nyproduktion tillkommer, utöver överlåtelseskatten, en stämpelskatt på 1,5%.
 
Asesoria- eller advokatarvoden varierar beroende på kundens behov.
 
Arvodena omfattar följande tjänster:
- Kontroll av fastighetens rättsliga situation
- Upprättande av köpebrev
- Juridisk och skatte rådgivning
- Granskning av betalda vatten- och el avgifterna
- Granskning av betalda bostads föreningens avgifter
- Gransking av kommunalskatt
- Innehålla en del av köpesumman för möjliga obetalda avgifter
- Innehålla en del av köpesumman för Plusvalía skatten (värdeökningen på tomten),
- Bokning av notarie
- Tolkning och annan hjälp hos notarie
- Fullmakt vid behov. Detta är en mycket vanlig praxis om köparen inte bor i Spanien. Då kan alla ärenden skötas av advokatbyrån.
- Betalning av skatter
- Skattedeklaration för kunden
- Granskning av andra möjliga dokument

ANDRA MÖJLIGA AVGIFTER

- Namnändringar till el och vattenbolag, bostadsförening mm.

- Nya möjliga avtal

- Bank

- NIE -nummer

- Fullmakt 

- Registreringsavgifter

Estoy de acuerdo
!!politica_cookies aquí.